Brugsanvisning til ion lithium-batterier

Vores opvarmede sokker, handsker og tøj leveres med løse batterier. Det er genopladelige ion-lithium-batterier. Her kan du læse vigtige oplysninger om sikker brug af disse batterier. Forkert brug vil forkorte dens levetid og kan forårsage farlige situationer.

Hvad er et ion-lithium-batteri?

Et ion-lithium-batteri er lavet af letmetal og har en høj energitæthed (mængde energi pr. masse- eller volumenenhed). Energien skabes ved en reaktion mellem lithium og mangandioxid. De er meget kraftigere end almindelige batterier og holder også meget længere.

Det er derfor, man støder på det i produkter, hvor volumen og vægt betyder noget. Ikke kun i vores opvarmede produkter, men også i din telefon, bærbare computer og batteridrevne værktøjer.

Det er sikkert at bruge dem, men hvis de beskadiges eller udsættes for varme eller vand, kan litiumbatterier antændes. Så læs altid vores manual omhyggeligt for at sikre, at du bruger batterierne sikkert.

Hvilke batterier følger med produkterne?

Følgende batterier kan leveres sammen med dit produkt:

 • Genopladeligt ion-lithium 7,4 volt – 2600 mAh batteri
 • Genopladeligt ion-lithium 7,4 volt – 3000 mAh batteri
 • Genopladeligt ion-lithium 7,4 volt – 5200 mAh batteri
 • Genopladelig ionlithium 7 volt – 2600 mAh lithium, af mærket Volt
 • Genopladelig ion litium 7 volt – 3400 mAh litium, af mærket Volt
 • Genopladelig ion lithium 7 Volt – 5000 mAh lithium, brand Volt

Før første brug:

 • Tjek batteriet for skader. Et beskadiget batteri bør ikke bruges og kan ombyttes gratis. For at gøre det, kontakt os på info@heatperformance.com.
 • Oplad batteriet helt før første brug. Brug den medfølgende batterioplader til dette formål.

Under opladning:

 • Under opladningen blinker et rødt lys på opladeren.
 • Batteriet oplades på ca. 4 timer.
 • Når batteriet er fuldt opladet, lyser en grøn lampe på opladeren.
 • Lad ikke batteriet sidde i opladeren længere end nødvendigt. Indstil om nødvendigt en timer efter 4 timer.
 • Hvis du oplader batteriet til 100 % hver gang, kan du forvente 500 opladningscyklusser.
 • Hvis du vil have længere levetid, kan du oplade batteriet til omkring 90 %. Hvis du gør det konsekvent, kan levetiden nå helt op på 1.000 opladningscyklusser.
 • Oplad ikke batteriet uden opsyn. Sørg for, at du altid er i nærheden. Opladningen kan f.eks. ske, mens du arbejder derhjemme eller ser fjernsyn om aftenen. Oplad aldrig batteriet natten over.
 • Du kan oplade batteriet, selv om det ikke er helt tomt. Det forkorter ikke levetiden.
  Oplad ikke batteriet i direkte sollys. Det er bedst at oplade batteriet ved stuetemperatur.

Under brug:

 • Vær forsigtig, når du tager dine sokker/handsker/tøj af og på, så batterierne ikke hopper på gulvet. Det anbefales at tage sokker/handsker/tøj på først og derefter tilslutte batteriet. Det gælder også, når du tager dine sokker/handsker/tøj af.
 • Tilslut batteriet til strømkablet i lommen. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3-5 sekunder for at tænde produktet på den højeste indstilling. Tryk igen for at justere positionen.
 • Brug ikke dit batteridrevne produkt, mens du sover.
 • Sluk altid dit produkt med det samme (eller på en lavere indstilling), hvis du føler, at det begynder at blive for varmt.
 • Vores batteridrevne produkter bør ikke bruges af personer, der ikke selv kan tage sokkerne/handskerne/tøjet af eller på.
 • Lad ikke vores produkter med batterier blive brugt af børn eller opbevar dem i nærheden af børn.

Efter brug:

 • For at undgå langsom afladning af batteriet anbefaler vi, at du frakobler batteriet efter brug. Så det er ikke nok bare at bruge sluk-knappen efter brug.
 • Vil du vaske dit produkt? Hvis det er tilfældet, skal du altid tage batterierne ud først og sætte dækslet på strømkablet. For yderligere vaskeanvisninger, se vores produktmanualer.

Det er sådan, du opbevarer batterierne:

 • Det er bedst at opbevare batteriet, når det er cirka halvt fyldt. Jo mere fyldt batteriet er, jo hurtigere begynder det at oxidere. Det begrænser levetiden.
 • Lad ikke batterierne ligge og flyde, men opbevar dem sikkert i en kasse, som du placerer på et tørt og godt ventileret sted.
 • Opbevar ikke batterier i en metalkasse for at undgå kortslutning.
 • Opbevar batterierne ved stuetemperatur eller lidt køligere. Ikke i nærheden af en ovn, ikke i direkte sollys, ikke i køleskabet, ikke i en fugtig kælder. Ikke udenfor i et skur, hvor der kan forekomme frost.
 • Det anbefales at oplade batteriet mindst en gang hvert halve år for at forlænge dets levetid.
 • Bring gamle batterier til et indsamlingssted.

Bemærk!

 • Undgå at tabe eller støde batteriet. Hvis du er i tvivl, skal du ikke bruge mere.
 • Stop straks med at bruge batteriet, hvis det er deformeret eller beskadiget. Et beskadiget batteri kan antændes.
 • Undgå kontakt med vand. Kontakt med vand kan få batterierne til at antænde. Omkring vores batterier er der et plastlag, som beskytter mod fugt. Fjern aldrig dette plastlag!
 • Undgå udsættelse for varme. Læg aldrig batterierne på en varmekilde som f.eks. et varmeapparat. Placer aldrig batteriet i solen. Udsættelse for varme kan få batteriet til at antænde.

Garanti og levetid

Der er 6 måneders garanti på batterierne, forudsat at de har været brugt normalt.

Til vores batterier