Brugsanvisning til opvarmede sokker

Har du mistet din brugsanvisning? Her kan du tjekke alle oplysninger om, hvordan du bruger opvarmede sokker.

Instruktion inden første brug

Oplad de medfølgende batterier fuldstændigt (+/- 4 timer) før brug. Fjern batterierne fra sokkerne under opladning. Når batterierne er opladede, skal du placere dem i sokkerne i de dertil beregnede lommer. Luk lommerne, så batterierne ikke falder ud.

Hvornår er batterierne opladt?

Når batteriet oplades, blinker en rød LED-lampe langsomt på batteriet. Når batteriet er opladt, lyser lampen permanent. Batteriet er nu klar til brug.

Sådan fungerer varmestyringen

 • Tryk på tænd-/sluk-knappen på sokkerne i mere end 3 sekunder for at tænde batteriet. Den røde LED-lampe lyser.
 • Allerede efter 30 sekunder kan du mærke dine kolde fødder varme op langsomt.
 • Du kan indstille det ønskede varmeniveau ved at trykke på denne knap 1, 2 eller 3 gange.
 • Hvis du trykker på knappen igen i 3 sekunder, slukkes batteriet i sokken igen.

Batterilevetid ved forskellige indstillinger

 • Batteri (3,7V 3400): lav indstilling: 6 timer – medium indstilling: 4 timer – høj indstilling: 1,5 timer
 • Batteri (7,4V 2200): lav indstilling: 8 timer – medium indstilling: 5 timer – høj indstilling: 2 timer
 • Batteri (7,4V 2600): lav indstilling: 10 timer – medium indstilling: 6 timer – høj indstilling: 3 timer

Denne tidsangivelse er gennemsnitlig og afhænger af eksterne faktorer, såsom temperaturen udenfor.

Instruktioner til parring og brug af fjernbetjeningen (hvis den følger med produktet)

For at parre (tilslutte) fjernbetjeningen med batterierne, skal du hurtigt trykke på tænd-/sluk-knappen på sokken 8 gange: den blå og røde LED-lampe lyser. Inden for 2-3 sekunder skal du trykke på TÆND-knappen på fjernbetjeningen, hvormed parring udføres, og alle LED-lamper blinker i et par sekunder.

Gentag processen for det andet batteri.

Tryk på knappen TÆND-knappen på fjernbetjeningen, hvorefter fjernbetjeningens indikatorlampe lyser én gang, mens batteriets 3 LED-lamper lyser i 3 sekunder.
Tryk på knapperne “+” og “-” på fjernbetjeningen for at nå det ønskede varmeniveau.

Tryk på SLUK-knappen på fjernbetjeningen, så lyser indikatorlampen én gang, og opvarmningen stopper.

Du kan stoppe og genstarte varmesystemet med fjernbetjeningen uden at røre ved batteriet (standby-funktion).

Forholdsregler ved brug og vedligeholdelse:

 • Afbryd straks batterierne, hvis du oplever smerter eller ubehag.
 • Må ikke bruges i tilfælde af helbredsproblemer eller skrøbelig sundhed (hjerteproblemer, pacemaker osv.)
 • Efterlad ikke batterier uden opsyn, og lad dem ikke oplade i mere end 5 timer.
 • Brug ikke andre batterier end de medfølgende.
 • Vi anbefaler at vaske sokkerne i hånden med lunkent vand (15-30° C) for at bevare levetiden og de elektriske kredsløb. Fjern batterierne før vask. Må ikke tørres i maskine eller tørretumbler.
 • Batteriet kan oplades og aflades i cirka 500 cyklusser. I tilfælde af du ikke bruger batteriet i lang tid, anbefales du at oplade det hver 3. måned for at bevare levetiden.
 • Må ikke opbevares et sted, hvor temperaturen falder til under -20° C eller stiger til over 60° C.
 • Undgå nærkontakt med ild eller stærke varmekilder, der kan beskadige batteriet.
 • Må ikke bruges, hvis de elektriske elementer (batteri/kredsløb/varmesystem) er beskadiget.

Genbrug

Bortskaf batteriet på samme måde som normale batterier (genbrugsstation, særligt indsamlingssted, som angivet af kommunen).

Download og udskriv instruktionen

FLERE SPØRGSMÅL?