Brugsanvisning til opvarmede såler

Har du mistet din brugsanvisning? Her kan du se alle oplysninger om hvordan du bruger dine opvarmede indlægssåler.

Vejledning inden første brug

Lad sålerne helt op før brug. Beskær sålerne i den ønskede størrelse (se de stiplede linjer på sålerne) eller endnu bedre, følg omkredsen af dine egne såler. Bemærk, beskær ikke mere end den minimale størrelse, ellers rammer du varmelederne (se målene).

Sådan fungerer sålerne

 1. Tryk på den sorte knap på bagsiden af sålen og ved siden af opladerkontakten i 2-3 sekunder for at tænde hver af sålerne
 2. Tryk på TÆND-knappen på fjernbetjeningen – kontrollampen på fjernbetjeningen lyser én gang, mens de 3 LED-lamper lyser i 3 sekunder på hver sål. Sålerne begynder at blive varme.
 3. Tryk på knapperne “+” og “-” for at regulere temperaturen:- 1 LED-lampe er tændt: minimumstemperatur (ca. 40° C)- 2 LED-lamper er tændt: middeltemperatur (ca. 45° C)- 3 LED-lamper er tændt: maksimumtemperatur (ca. 55° C)
 4. Tryk på SLUK-knappen på fjernbetjeningen – indikatoren lyser én gang, og varmen slukker.
 5. Du kan stoppe og genstarte varmesystemet med fjernbetjeningen uden at røre sålen (standby).
 6. Husk at slukke dine indlægssåler efter brug ved at trykke på den sorte knap på bagsiden af sålen og ved siden af opladerstikket i 2 til 3 sekunder. Bemærk: Kontroller om dine såler er slukket ved at tjekke med fjernbetjeningen (hvis såldioderne ikke længere lyser, så er sålerne slukkede).

Parringsvejledning med fjernbetjening

Fjernbetjeningen er normalt allerede parret med dine såler. Hvis dette ikke er tilfældet, og for at parre (tilslutte) fjernbetjeningen til sålerne, skal du trykke på TÆND-/SLUK-knappen på bagsiden af hver sål 8 gange hurtigt i træk: herefter begynder alle lysdioder at blinke. Inden for 2-3 sekunder skal du trykke på TÆND-knappen på fjernbetjeningen, hvorefter parringen udføres, og alle lysdioder blinker i et par sekunder.

Batteri og brugstid

Indlægssålerne er udstyret med et internt batteri på 3,7V – 1800mAH.Brugstiden vil være omtrent som følger (afhænger dog af eksterne faktorer, såsom temperaturen udenfor):

 • 40° C = 8,5 timer
 • 45° C = 6 timer
 • 55° C = 4 timer

Denne tidsangivelse er et gennemsnit og afhænger af eksterne faktorer, såsom temperaturen udenfor.

Forholdsregler ved brug og vedligeholdelse:

 • Vi anbefaler at fjerne sålerne og tørre dem efter brug hver gang. Lad sålerne tørre helt af i tilfælde af utilsigtet neddypning. Foret på sålens top kan vaskes i hånden med en børste ved at vende sålen nedad, så kredsløbene ved hælen ikke bliver våde.
 • Undlad at tænde for varmelegemet under opladning for at beskytte kredsløbene.
 • Må ikke anvendes i tilfælde af helbredsproblemer eller skrøbelig sundhed (hjerteproblemer, pacemaker osv.)
 • Oplad ikke sålerne uden opsyn og ikke længere end i 5 timer.
 • Brug ikke andre opladere end de medfølgende opladere.
 • Det enkelte batteri kan oplades og aflades i cirka 400 cyklusser.
 • I tilfælde af at du ikke bruger sålerne i længere perioder, anbefales det at oplade dem hver 3. måned for at opretholde levetiden. Må ikke opbevares et sted hvor temperaturen falder til under -20° C eller stiger til over 60° C.
 • Undgå nærkontakt med ild eller stærke varmekilder, der kan beskadige batteriet.
 • Må ikke anvendes, hvis de elektriske elementer (batteri/kredsløb/varmesystem) er beskadiget.

Genbrug

Bortskaf batteriet på samme måde som normale batterier (genbrugsstation, særligt indsamlingssted, som angives af kommunen).

 

Download og udskriv vejledningen

HAR DU ALLIGEVEL SPØRGSMÅL?